Desbrossament

  • Neteja de marges i talussos
  • Sanejament de les lleres de rius i rieres
  • Arranjament de camins
  • Franges de seguretat per a cases i urbanitzacions
  • Recuperació d'espais degradats

Les tasques de desbrossament són importants per tal de disminuir el risc d'incendis i inundacions, complir amb les normatives municipals, evitar plagues d'animals i millorar la visibilitat de determinades zones.

El pressupost de les tasques de desbrossament s'elabora en funció tres variables:

  • Mida de la parcel·la
  • Ubicació del terreny
  • Valoració de l’estat i condició de l’espai
Desbrossament

Contacta amb nosaltres per sol·licitar el servei: Desbrossament

Donem servei a La Selva, El Maresme i El Gironés

Ompli el següent formulari i el respondrem amb la major brevetat.

Has de validar que no ets un robot